בניית סוכה ולא זו לא שלומית

בניית סוכה כהלכתה דורשת בנייה מוקפדת, לפי מידות ידועות ויחסים קבועים מראש. ובמפתיע, דורשת בניית הסוכה שימוש ב"פסולת יקב וגורן", או במילים אחרות, בגזם כלשהו, שהוא בחינת פסולת, לסכך. השימוש בפסולת יקב וגורן כסכך מסמל את ה"אלכימיה של החיים": עלינו לקחת את רגשותינו הקשים והשליליים ביותר, את ההפרעות הלא נעימות הפוגעות ביותר ביחסים ביננו, או להגביה מעל ראשינו שמבקשים להתמירם, להופכם, לגג ולמכסה של שלום, ביטחון ואהבה שיפרש מעל ראשינו וראשי ילדינו עכשיו ועד לקץ כל הימים…

סכך הסוכה, כמו חופת החתונה, אינם עשויים רק מחומרי הבריאה המשובחים ביותר. נהפוך הוא. תחת חופת החתונה שובר החתן את הכוס כסמל לשברון היחסים, או שבירת נשמת " אדם ראשון" (זה הביטוי באתר קבלה לעם).  מכאן ואילך יאספו בני הזוג את שברי הנשמה המשותפת, כאוספים שברי זכוכית, על מנת להרכיבם לכוס שלמה. באופן דומה, יושבים מתחת לסכך שהוא פסולת אותה נהפוך בכח כוונתנו לסכך של שלום ואהבה שיצל עלינו ועל הבאים אחרינו בכח כוונתנו ושאיפתנו להטבה ולאהבת הזולת.

פסולת גורן ויקב,  בהשאלה, פסולת רגשית, פסולת שמקורה בקלקול היחסים ביננו. באופן אינסטינקטיבי הנטיה שלנו היא לבעוט בפסולת הזו ולהרחיקה מעלינו, להחביאה בחדרי חדרים של הלב, עד שתאביש או תחמיץ ותעלה צחנה. אולם, הנה כאן מציעים לנו תהליך אחר לגמרי, של הוצאת הפסולת הזו מפינות הלב החשכות והגבהתה מעל הראש, לאור השמש ביום ובלילה לאור הירח והכוכבים, כדי שלא תמשיך יותר לפגוע ולהפריע, בחינת מעשה של "על כל הפשעים תכסה אהבה".

בתרגול התהליך הזה אנו נדרשים לבירור מתמיד, לבדיקה ואבחון של רגשותינו רצונותינו. רצונותינו נתונים בכל רגע, ואינם ניתנים לשינוי, אך ניתן לשנות את הכוונה, האם נבחר להפעיל את הרצון לטובת עצמנו או לטובת הזולת. רגשותינו ולבנו הם החישנים שלנו והם יכוונו אותנו אל המטרה. כך, בכח הכוונה והבקשה המשותפת, נוכל בהדרגה להפוך את הפסולת הרגשית לזהב רגשי של ממש תוך שאנחנו מאפשרים לכוחות הבריאה לעשות פעולותם עלינו כבמטה קסמים.

מתוך הסכך רואים את הכוכבים נוצצים בשמי הלילה, תזכורת לכך שבתהליך הבירור וההשתנות הלעיתים מייגע הזה, השמיים הם הגבול ושכל אחד מאתנו כוכב…

סגור לתגובות.